Zagubione dokumenty
www.zagubione-dokumenty.pl
Serwis Internetowy www.zagubione-dokumenty.pl jest nowoczesnym systemem wymiany informacji o utraconych dokumentach w całej Polsce. Ma za zadanie zapobiec przestępstwom finansowym w których zostały wykorzystane cudze dokumenty.

Serwis nasz umożliwia bankom i ich placówkom partnerskim, pośrednikom finansowym, hotelom i pensjonatom, wynajmującym lokale, kancelariom notarialnym, firmom leasingowym, operatorom telefonii stacjonarnej i komórkowej, placówkom sprzedaży ratalnej, SKOKom, wypożyczalniom samochodów i sprzętu budowlanego oraz innym uczestnikom obrotu gospodarczego sprawdzającym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej tożsamość Klientów weryfikację okazywanych przez nich dokumentów.
Równocześnie umożliwiamy osobom, które utraciły swoje dokumenty zgłoszenie ich utraty w celu ostrzeżenia innych uczestników obrotu gospodarczego przed posługiwaniem się przez nieuczciwych znalazców tymi dokumentami, w celu wyłudzania kredytów i innych świadczeń finansowych od instytucjonalnych uczestników obrotu gospodarczego.

Dokonując zgłoszenia utraconego dokumentu w bazach danych naszego serwisu oraz sprawdzając tożsamość Klienta poprzez przeszukanie baz danych naszego serwisu, wprowadzając dane z okazywanego Ci dokumentu, dochowujesz tak zwanej należytej staranności.
Zagubione Dokumenty
 zagubione-dokumenty.pl © 2008 Wszystkie prawa zastrzeżone.